IMG-LOGO

Thủ công mỹ nghệ


IMG
Ngọc trai Akoya

Akoya được đặt tên theo giống trai được nuôi cấy để tạo ra ngọc. Hay nó cũng có tên gọi khác là Pinc ...

IMG
Ngọc trai Tahiti

Trong số 20 sản phẩm đạt 5 sao cấp Quốc gia đầu tiên trong cả nước, Quảng Ninh có 3 sản phẩm vào nhó ...

IMG
Gốm sứ mỹ nghệ Quang Vinh

Gốm sứ mỹ nghệ Quang Vinh

IMG
Ngọc trai Southsea

Trong số 20 sản phẩm đạt 5 sao cấp Quốc gia đầu tiên trong cả nước, Quảng Ninh có 3 sản phẩm vào nhó ...