IMG-LOGO

Thư viện hình hình ảnh


Sản phẩm tiêu biểu OCOP Quảng Ninh

Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh
26/08/2020
Rượu Mơ Yên Tử
26/08/2020
Trà hoa vàng khô Ba Chẽ
26/08/2020
Gốm sứ Quang Vinh
26/08/2020
Ngọc trai Hạ Long
26/08/2020

hội chợ OCOP Quảng Ninh 2020

Hội chợ OCOP xuân 2020
26/08/2020
Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2022
25/08/2020
Khai mạc hội chợ OCOP Quảng Ninh 2021
25/08/2020
Hội chợ OCOP Quảng Ninh
25/08/2020
Trung tâm OCOP Quảng Ninh
25/08/2020