IMG-LOGO

Kiến thức - kinh nghiệm


Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh trao đổi, học tập kinh nghiệm về Chương trình OCOP tại Quảng Ninh

Ngày 20-5, Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh để trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP).

Kiến thức - kinh nghiệm - 30-08-2020
IMG
Kinh nghiệm triển khai chương trình Ocop ở Quảng Ninh

Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm- Ocop được triển khai thí điểm tại tỉnh Quảng Ninh từ năm 2013 và được nhân rộng ra cả nước. Kết quả rõ nét nhất là giá trị và thương hiệu các sản phẩm lợi thế tại địa phương được nâng lên rõ rệt. Từ kinh nghiệm của Quảng Ninh sẽ là cơ hội và tiền đề để tỉnh Sơn La có thể triển khai chương trình Ocop trên địa bàn tỉnh.

Kiến thức - kinh nghiệm - 31-08-2020
IMG
Chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh Chương trình OCOP tại Việt Nam

(ĐCSVN) – Học hỏi kinh nghiệm quốc tế, nhất là từ Nhật Bản, Thái Lan và kết quả triển khai tại Quảng Ninh, Chính phủ đã phê duyệt chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), xem đây là một giải pháp cụ thể, hiệu quả, giúp thúc đẩy phát triển nhóm sản phẩm cấp xã, huyện.

Kiến thức - kinh nghiệm - 30-08-2020