IMG-LOGO
Trang chủ Ban chỉ đạo OCOP cấp tỉnh Ban chỉ đạo OCOP tỉnh Quảng Ninh

Ban chỉ đạo OCOP tỉnh Quảng Ninh

OCOP Quảng Ninh - 16-09-2020
TT Tên đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo OCOP Chức danh
1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách nông- lâm - ngư và Chương trình xây dựng nông thôn mới Trưởng Ban Chỉ đạo
2 Trưởng ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh Phó Trưởng ban chỉ đạo
3 Trưởng phòng nghiệp vụ OCOP tỉnh UV Thường trực
4 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Ủy viên
5 Ban Xây  dựng nông thôn mới Ủy viên
6 Sở Nông nghiệp &PTNT Ủy viên
7 Sở Kế hoạch & Đầu tư Ủy viên
8 Sở Tài chính Ủy viên
9 Sở Khoa học & CN Ủy viên
10 Sở Công Thương Ủy viên
11  Sở Y tế Ủy viên
12 Sở Văn hóa - Thể thao Ủy viên
13 Sở Du lịch Ủy viên
14 Thông tin & Truyền thông Ủy viên
15 Lao động TB & xã hội Ủy viên
16 Liên minh các HTX Ủy viên
17 Ngân hàng Nhà nước tỉnh Ủy viên
19 Trung tâm truyền thông tỉnh Ủy viên
20 Trường Đại học Hạ Long Ủy viên
21 Trường Cao đẳng & Lâm nông Đông Bắc Ủy viên
22 Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ủy viên
23 Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tỉnh Ủy viên
24 Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Ủy viên
25 Bí thư Tỉnh đoàn TN Ủy viên
26 Chủ tịch UBND 13 huyện, thị xã, thành phố Ủy viên
Tags: