IMG-LOGO
Trang chủ Ban chỉ đạo OCOP cấp tỉnh Ban chỉ đạo OCOP tỉnh Quảng Ninh

Ban chỉ đạo OCOP tỉnh Quảng Ninh

OCOP Quảng Ninh - 16-09-2020
TT Tên đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo OCOP Chức danh
1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách nông- lâm - ngư và Chương trình xây dựng nông thôn mới Trưởng Ban Chỉ đạo
2 Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Phó Trưởng ban chỉ đạo
3 Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phụ trách OCOP  UV Thường trực
4 Sở Nông nghiệp &PTNT Ủy viên
5 Sở Kế hoạch & Đầu tư Ủy viên
6 Sở Tài chính Ủy viên
7 Sở Khoa học & CN Ủy viên
8 Sở Công Thương Ủy viên
9 Sở Y tế Ủy viên
10 Sở Văn hóa - Thể thao Ủy viên
11  Sở Du lịch Ủy viên
12 Thông tin & Truyền thông Ủy viên
13 Lao động TB & xã hội Ủy viên
14 Liên minh các HTX Ủy viên
15 Ngân hàng Nhà nước tỉnh Ủy viên
16 Trung tâm truyền thông tỉnh Ủy viên
17 Trường Đại học Hạ Long Ủy viên
19 Trường Cao đẳng & Lâm nông Đông Bắc Ủy viên
20 Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Ủy viên
21 Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ủy viên
22 Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tỉnh Ủy viên
23 Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Ủy viên
24 Bí thư Tỉnh đoàn TN Ủy viên
25 Lãnh đạo UBND 13 huyện, thị xã, thành phố phụ trách lĩnh vực kinh tế Ủy viên
     
Tags:

Bài viết liên quan