IMG-LOGO
Trang chủ Tin tức - sự kiện Ba Chẽ: Đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023

Ba Chẽ: Đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoàn thiện chuẩn hóa, nâng cấp, đổi mới và đa dạng hóa các sản phẩm được chấp nhận tham gia chương trình OCOP đảm bảo các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của tỉnh. Ngày 02/11, huyện Ba Chẽ tổ chức đánh giá và phân hạng các sản phẩm OCOP của huyện lần thứ VIII năm 2023.

Sản phẩm Hoa Trà hoa vàng khô của Công ty CP kinh doanh lâm sản Đạp Thanh được đề nghị trình Hội đồng Trung ương xét, công nhận sản phẩm đạt 5 sao cấp Quốc gia.

 

Tại hội nghị, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện đã tiến hành đánh giá và phân hạng đối với 7 sản phẩm; trong đó sản phẩm Hoa trà hoa vàng Ba Chẽ (hoa khô) đề nghị nâng hạng từ 4 sao lên 5 sao; 02 sản phẩm gồm Rượu Ba kích tím và Rượu Nấm lim xanh đề nghị cấp lại 4 sao; 04 sản phẩm mới dự thi đánh giá phân hạng đề nghị cấp 3 sao gồm: Trà hoa vàng (trà túi lọc), Lá trà hoa vàng, Gà đồi dược liệu Ba Chẽ và Thanh Long ruột đỏ.

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội đồng đã tiến hành đánh giá bằng hình thức chấm điểm với thang điểm 100 điểm cho từng loại sản phẩm, gồm 3 bước: Sản phẩm và sức mạnh của cộng đồng; khả năng tiếp thị; chất lượng sản phẩm.

Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện đánh giá và phân hạng đối với 7 sản phẩm.

 

Kết quả có sản phẩm Hoa Trà hoa vàng khô của Công ty CP kinh doanh lâm sản Đạp Thanh được đề nghị Hội đồng thẩm định đánh giá, phân hạng sản phẩm tỉnh xét, chấm điểm sản phẩm đạt với số điểm dự kiến nêu trên và trình Hội đồng Trung ương xét, công nhận sản phẩm đạt 5 sao cấp Quốc gia. 03 sản phẩm đạt 4 sao gồm: Rượu Ba kích tím, Rượu Nấm lim xanh Ba Chẽ và Trà hoa vàng túi lọc. 03 sản phẩm đạt 3 sao gồm: Lá trà hoa vàng; Gà đồi dược liệu Ba Chẽ và Thanh Long ruột đỏ./.

Tags: