IMG-LOGO
Trang chủ Tin tức - sự kiện Tỉnh Quảng Ninh: Tổ chức Cuộc thi đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh lần thứ V- năm 2020

Tỉnh Quảng Ninh: Tổ chức Cuộc thi đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh lần thứ V- năm 2020

Từ ngày 10 - 21/8, Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh sử dụng phần mềm chấm điểm hoạt động trên máy tính để chấm điểm, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Hội đồng đánh giá xếp hạng là các thành viên của các Sở, ban ngành theo Quyết định 105/QĐ-BXDNTM/BTC ngày 08/6/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh lần thứ V-Năm 2020.

Tags: