IMG-LOGO
Trang chủ Tin tức - sự kiện Huyện Vân Đồn đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023

Huyện Vân Đồn đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023

Ngày 13/9/2023, huyện Vân Đồn tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2023. Dự và tham gia Hội đồng đánh giá có đại diện các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Y Tế, Khoa học và Công nghệ, Du lịch, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và đại diện một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

 

Đồng chí Đào Văn Vũ- Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng khai mạc Hội nghị Đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP huyện Vân Đồn 

 

Tham gia đánh giá năm nay có 14 sản phẩm của 9 chủ thể bao gồm: 2 sản phẩm nâng hạng sao, 02 sản phẩm đánh giá lại và 10 sản phẩm mới. Qua đánh giá sơ bộ, Hội đồng đã đánh giá 11 sản phẩm đạt trên 50 điểm; 03 sản phẩm đăng ký đánh giá trong nhóm thuốc được liệu chưa đảm bảo quy định về thủ tục hồ sơ để đánh giá (Cơ sở sản xuất chưa đạt điều kiện GMP).

 

Một số sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng năm 2023

 

Vân Đồn là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh tổ chức đánh giá theo Quyết định số 148 của Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Theo đó từ năm 2023 cấp huyện đánh giá và cấp chứng nhận cho các sản phẩm đạt 3 sao; đồng thời lựa chọn các sản phẩm đạt trên 70 điểm gửi về cấp tỉnh đánh giá và cấp chứng nhận hạng 4 sao.

Văn phòng Điều phối NTM Quảng Ninh

 

Tags: