IMG-LOGO

Hợp tác xã giò chả Quang Dần

Địa chỉ:
Khu 5, phường Kalong, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:
091xxxxxxx
Mã số thuế:
Email:
ict.qnh@vnpt.vn
Người đứng đầu: