IMG-LOGO

TRANG TRẠI SẢN XUẤT TRỨNG GÀ NGUYỄN DUY DIỄN

Địa chỉ:
Khu Đồng Mát, phường Tân An, TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Số điện thoại:
0936313356
Mã số thuế:
Email:
trunggatananqn@gmail.com
Người đứng đầu:
Nguyễn Duy Diễn

 Trứng gà Tân An được sản xuất chủ yếu tại trang trại gà Dung Diễn ở khu Đồng Mát – phường Tân An. Trên diện tích mặt bằng được cấp khoảng 4,9 ha; cơ sở chăn nuôi gà đẻ trứng Tân An hiện có 8 dãy chuồng kín với diện tích 1.000 m2/chuồng; trong đó 4 dãy nuôi gà đẻ, 2 dãy nuôi gà hậu bị thay đàn và 2 dãy dự phòng/trống chuồng. Gà được nuôi chủ yếu trên chuồng lồng (chỉ còn 2 dãy chuồng cũ chưa được cải tạo lại là nuôi trên nền) có sử dụng chất độn chuồng có bổ sung vi sinh vật nên môi trường được đảm bảo. Quy mô hiện nuôi là 10.000 gà/dãy với tỷ lệ đẻ trên 90 % nên sản lượng trứng cung cấp cho thị trường khoảng 36.000 – 38.000 trứng/ngày.