IMG-LOGO

Công ty cổ phần Ngọc Trai Hạ Long

Địa chỉ:
Phường Hà Khẩu - Hạ Long
Số điện thoại:
091xxxxxxx
Mã số thuế:
Email:
ict.qnh@vnpt.vn
Người đứng đầu: