IMG-LOGO

Công ty cổ phần Ngọc Trai Hạ Long

Địa chỉ:
Số 7 khu Đồn Điền, phường Hạ Khẩu, TP Hạ Long
Số điện thoại:
0333511519 | 0912715588
Mã số thuế:
Email:
halongpearlco@gmail.com
Người đứng đầu:
Nguyễn Thùy Hương