IMG-LOGO
Trang chủ Tin tức - sự kiện Quảng Ninh: 7 sản phẩm mới của Đông Triều và Ba Chẽ được chấp thuận tham gia chu trình OCOP năm 2021

Quảng Ninh: 7 sản phẩm mới của Đông Triều và Ba Chẽ được chấp thuận tham gia chu trình OCOP năm 2021

             Vừa qua Ban xây dựng nông thôn mới tỉnh đã ra quyết định chấp thuận cho 7 sản phẩm của thị xã Đông Triều (5 sản phẩm) và huyện Ba Chẽ (02 sản phẩm) tham gia chu trình OCOP sau khi Hội đồng liên ngành gồm Ban Xây dựng nông thôn mới và các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế và Khoa học và Công nghệ thẩm định theo 9 tiêu chí lựa chọn và đã được bỏ phiếu thông qua.

          Đông Triều là địa phương nằm phía Tây của tỉnh Quảng Ninh có nhiều tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản vật đặc trưng vùng miền được thị trường đánh giá cao. Hiện Đông Triều có tổng số 18 đơn vị kinh tế và 40 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, trong đó có 29 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên (12 sản phẩm 4 sao, 17 sản phẩm 3 sao).

 

          Hội đồng Thẩm định sản phẩm gạo của HTX đặc sản đồng rươi Đông Triều

        

         Đợt đăng ký lần này, Thị xã có 5 sản phẩm được chấp thuận tham gia Chương trình OCOP gồm: Chả rươi Sông Cầm của Hợp tác xã Rươi sông Cầm; “Gạo đồng  rươi - Lứt Hồng Hương” và “Gạo Đồng rươi - Bắc thơm” của Hợp tác xã đặc sản đồng rươi Đông Triều; “Bưởi V2 Quý Long” và “Ổi Lê Quý Long” của Trang trại cây ăn quả Quý Long. Sau khi 5 sản phẩm được chấp thuận nâng tổng số sản phẩm của Đông Triều lên 45 sản phẩm và 21 tổ chức kinh tế.

          Cũng trong dịp này Hội đồng đã bỏ phiếu chấp thuận cho 2 sản phẩm của Ba Chẽ gồm: “Hoa trà hoa vàng Ba Chẽ” và “Bột lá trà hoa vàng Ba Chẽ” của Hợp tác xã Dược Liệu Trà hoa vàng Ba Chẽ nâng tổng số sản phẩm của Ba Chẽ lên thành 13 sản phẩm và 5 tổ chức, trong đó có 10 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.

 

Hội đồng thẩm định sản phẩm tại HTX dược liệu trà hoa vàng Ba Chẽ

  Hội đồng thẩm định sản phẩm tại HTX dược liệu trà hoa vàng Ba Chẽ

          

          Sau khi các sản phẩm được chấp thuận, các đơn vị kinh tế sẽ lập và triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chuẩn hóa các điều kiện sản xuất, hoàn thiện mẫu mã bao bì, công bố tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký sơ hữu trí tuệ... và lập hồ sơ dự thi đánh giá phân hạng sản phẩm cấp huyện và cấp tỉnh trong năm 2021.

Tags: