IMG-LOGO
Trang chủ Tin tức - sự kiện 20 sản phẩm đủ điều kiện Ocop 5 sao cấp Quốc gia

20 sản phẩm đủ điều kiện Ocop 5 sao cấp Quốc gia

Sau kết quả của 3 hội đồng đánh giá chuyên ngành, ngày 26/5/2021, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm Ocop Quốc gia năm 2020 sẽ đánh giá lần cuối 20 sản phẩm được lựa chọn ban đầu phù hợp Ocop 5 sao Quốc gia từ 3 hội đồng trước đó.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam - Chủ tịch, chủ trì hội đồng. Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Bộ Ngành Trung Ương, văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung Ương...

 Thứ trưởng Trần Thanh Nam chủ trì hội đồng


Đây là hội đồng lần cuối, lựa chọn các sản phẩm đatj chuẩn Ocop 5 sao Quốc gia năm 2020. Theo Chánh văn phòng VPDP Nông thông mới Trung ương - Nguyễn Minh Tiến: Hội đồng không đánh giá phân tích chi tiết từng sản phẩm, tập trung vào xem xét, lựa chọn, rà soát lại lần nữa trên cơ sở hồ sơ đã đánh giá từ Hội đồng chuyên ngành. Cụ thể: (i)Đánh giá và công nhận 20 sản phẩm là sản phẩm OCOP 5 sao, gồm: 11 sản phẩm của Hội đồng đánh giá chuyên ngành số 01, 07 sản phẩm của Hội đồng đánh giá chuyên ngành số 02 và 02 sản phẩm của Hội đồng đánh giá chuyên ngành số 03. (ii) Đề nghị công nhận sản phẩm OCOP 5 sao cho 01 sản phẩm chưa đạt yêu cầu tối thiểu theo Quyết định số 781/QĐ-TTg. Hội đồng đánh giá chuyên ngành số 02 đề nghị Hội đồng OCOP cấp Quốc gia xem xét công nhận sản phẩm OCOP 5 sao cho 01 sản phẩm (Bộ sản phẩm gốm men suối ngọc của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) được chấm điểm trung bình đạt 92 điểm mặc dù sản phẩm chưa đạt yêu cầu tối thiểu theo Quyết định số 781/QĐ-TTg (nhãn hiệu “Đức Tân” đang sử dụng trên bao bì sản phẩm nhưng chưa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu).

 Chánh văn phòng VPDP NTM Trung Ương Nguyễn Minh Tiến báo cáo hội đồng

 
Như vậy, trải qua 3 năm triển khai, hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm Ocop Quốc gia lần đầu tiên lựa chọn được 20 sản phẩm dự kiến đạt Ocop 5 sao trong tổng số 43 sản phẩm trình xét 5 sao và hơn 4700 sản phẩm đã đạt 3 sao trở lên trên toàn quốc.

Dưới sự dẫn dắt của Thứ trưởng Trần Thanh Nam, các thành viên hội đồng xem xét lại các hồ sơ sản phẩm đã đánh giá. Một số vấn đề cần hoàn thiện, các yêu cầu bắt buộc được thành viên nhấn mạnh. Như Ông Nguyễn Hùng Long - Phó cục trưởng Cục an toàn thực phẩm (Bộ y tế) thì: có những yêu cầu là bắt buộc trong tiêu chí lựa chọn nhưng cũng có những đánh giá chỉ nên là khuyến nghị.
Hội đồng đánh giá nhất trí với đánh giá từ 3 hội đồng chuyên ngành với 20 sản phẩm đủ điều kiện đạt chuẩn Ocop 5 sao cấp Quốc gia.

Đối với sản phẩm đề nghị 5 sao do chưa đạt điều kiện: Gôm men Suối Ngọc - HTX gốm sứ Tân Thịnh ( thiếu bảo hộ nhãn hiệu), hội đồng xét thấy vấn đề bảo hộ nhãn hiệu là yêu cầu thiết yếu, thể hiện thông tin sản phẩm nên không xét tiếp 5 sao, do vi phạm về Nghị định 43, luật thương mại, luật bảo vệ người tiêu dùng...

Hội đồng cũng phân tích lại và thông qua các vấn đề 22 sản phẩm đề xuất còn lại không đủ điều kiện đạt chuẩn Ocop 5 sao.
 

 Tổng quan hội đồng
 

“Các sản phẩm đủ điều kiện đạt 5 sao Quốc gia đều đáp ứng các yêu cầu khắt khe về quy chuẩn và tiêu chuẩn hàng hoá theo quy định hiện hành.  Nhiều sản phẩm đã có thị trường tốt, tiêu thụ ổn định tại các hệ thống siêu thị lớn trên cả nước. Đặc biệt, một số sản phẩm đã hướng tới xuất khẩu và xuất khẩu thành công” “Chương trình Ocop ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực về mặt xã hội, đáng chú ý ở đây là tỷ lệ tham gia của các chủ thể nữ giới cao, đến 37%” “Sau khi đánh giá, chương trình sẽ thúc đẩy hỗ trợ các sản phẩm đạt 5 sao xúc tiến thị trường, xuất khẩu. Đồng thời nghiên cứu hỗ trợ nâng cấp các sản phẩm Ocop có triển vọng - Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định.

Tags: