IMG-LOGO
Trang chủ Phòng nghiêp vụ OCOP Tỉnh Phòng nghiệp vụ OCOP tỉnh

Phòng nghiệp vụ OCOP tỉnh

OCOP Quảng Ninh - 16-09-2020

TT Họ và tên Chức danh Điện thoại
1 Đinh Bá Trinh Trưởng phòng 0918.633.258
2 Lý Anh Dũng Phó Trưởng phòng 0904.088.569
3 Vũ Xuân Đoan Chuyên viên 0832.026.688

Tags: