IMG-LOGO
Trang chủ Phòng nghiêp vụ OCOP Tỉnh Phòng nghiệp vụ OCOP tỉnh

Phòng nghiệp vụ OCOP tỉnh

OCOP Quảng Ninh - 16-09-2020

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Đinh Bá Trinh

Trưởng phòng

0918.633.258

2

Lý Anh Dũng

Phó Trưởng phòng

0904.088.569

3

Vũ Xuân Đoan

Chuyên viên

0832.026.688

4

Bùi Thị Mai

Chuyên viên

0385.813.882

 

Tags: