IMG-LOGO
Trang chủ Kiến thức - kinh nghiệm BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với BTV Tỉnh ủy Lạng Sơn

BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với BTV Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ngày 17/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn trao đổi về kinh nghiệm, học tập mô hình hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển du lịch và Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP). Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh và đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn, đồng chủ trì.


Quang cảnh buổi làm việc.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của hai địa phương Quảng Ninh và Lạng Sơn đã trao đổi về một số nội dung liên quan đến công tác lập quy hoạch, việc lựa chọn đơn vị tư vấn; phương thức hoạt động của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Hai bên cũng đã trao đổi về thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là tuyến quốc lộ 4B, đường cao tốc; kinh nghiệm trong thu hút nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cho hạ tầng giao thông; bài học trong giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Về du lịch, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ với Lạng Sơn kinh nghiệm quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; nguồn lực để đầu tư cho thiết chế văn hóa nhằm tạo đòn bẩy cho phát triển du lịch; đề án phát triển sản phẩm du lịch.

Đối với Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP), tỉnh Lạng Sơn quan tâm tới cách làm của Quảng Ninh trong việc dành nguồn lực cho đầu tư, hỗ trợ cho các chủ thể trong quá trình thực hiện; các cơ chế chính sách đặc thù nhằm mang lại thành công trong thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.


Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, với những bước đi bài bản, cùng những đổi mới trong tư duy, hành động, Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc.

Để đạt được những kết quả này, tỉnh luôn nêu cao tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; bám sát các định hướng của Trung ương để mạnh dạn đề xuất, xây dựng và triển khai các mô hình mới, cách làm mới; phát huy và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là trong việc triển khai lập quy hoạch, triển khai thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Quảng Ninh cũng tiến hành các giải pháp nhằm thu hút nhà đầu tư thông qua cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư; đồng thời phát huy sức mạnh niềm tin của nhân dân trong giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn chúc mừng những kết quả toàn diện mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được thời gian qua.

Đồng chí mong muốn sẽ tiếp tục học hỏi được những kinh nghiệm của Quảng Ninh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thông qua việc giao lưu, phối hợp giữa lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của hai tỉnh, đặc biệt là trong đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển nguồn nhân lực, du lịch, nông nghiệp. Đồng thời khẳng định, những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh là bài học kinh nghiệm quý đối với Lạng Sơn trong quá trình phát triển thời gian tới.

Tags: